Συχνές Ερωτήσεις

 • Q
  Τι έγγραφα χρειάζονται για την πώληση ενός ακινήτου;...
  Τίτλοι ιδιοκτησίας(συμβολαιογραφική πράξη πώλησης, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Άδεια οικοδομής και σχεδιαγράμματα πολεοδομίας σε περίπτωση που μεταβιβάζεται και κτίσμα Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013. (Σε περίπτωση που υπάρχουν παρακολουθήματα πχ. αποκλειστικές χρήσεις, αποθήκες κτλ. θα πρέπει να αναφέρονται και αυτά) Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης  Φορολογική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την ΔΟΥ εισοδήματος του πωλητή συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του πωλητή - νομικού προσώπου ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει δηλωθεί στην δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

  READ_MORE

  Q
  Tι έγγραφα χρειάζονται για την ενοικίαση ακινήτου; ...
  Για την ενοικίαση ακινήτου από 1-1-2016 είναι υποχρεωτική η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Απόδοσης (ΕΠΑ) από ενεργειακό επιθεωρητή. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του, σε αυτό το διάστημα δεν απαιτείται έκδοση νέου πιστοποιητικού εκτός και αν πραγματοποιηθεί ριζική αλλαγή στην ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου πχ. ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας. Επίσης πλέον είναι απαραίτητο και το πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για να πραγματοποιηθεί  σύνδεση με τη ΔΕΗ.

  READ_MORE

  Q
  Γιατί είναι απαραίτητο να αφήσω κλειδιά από το...
  Το γραφείο μας, σας ζητάει κλειδιά από τα ακίνητα σας, εφόσον είναι κενά, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους!Είναι απαραίτητο να μπορούμε άμεσα να ικανοποιούμε τις ανάγκες πιθανών αγοραστών, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες, προς όφελος όλων. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, το σίγουρο είναι πως θα σας ενημερώσουμε για κάθε πιθανή εξέλιξη!!! 

  READ_MORE

  Q
  Το γραφείο σας αναλαμβάνει και ασφάλειες περιουσίας ή...
  Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Αναλαμβάνουμε και ασφάλειες περιουσίας, αλλά και αυτοκινήτων. Με ανταγωνιστικές τιμές και πολυετή πείρα, είμαστε δίπλα σας και για ότι μπορεί να μας χρειαστείτε!!!Απλά ζητείστε μας μία προσφορά!!!

  READ_MORE