Κανάλι Πρέβεζας αγροτεμάχιο 19.567 τ.μ.

Κανάλι Πρέβεζαςαγροτεμάχιο 19.567 τ.μ.

Περιγραφή Ακινήτου

Κανάλι  Πρέβεζας ( Μεταξύ Νέας Σινώπης και  Καναλίου)   αγροτεμάχιο 19.567 τ.μ.   σε τιμή ευκαιρίας

Χάρτης