Βαλανιδόραχη Πρέβεζας (κεντρική πλατεία)οικόπεδο 914,80 τ.μ

Βαλανιδόραχη Πρέβεζας

Περιγραφή Ακινήτου

Βαλανιδόραχη Πρέβεζας (κεντρική πλατεία)οικόπεδο 914,80 τ.μ. κοντά στις παραλίες Αλωνάκι ,Σκάλα και Κερέντζα (όρμος  Οδυσσέα ), Χτίζει 1) 400 τ.μ.

2)σε περίπτωση κατάτμησης  σε 2 οικόπεδα χτίζει  από 240 τ.μ. το καθένα  και 3) σε περίπτωση κατάτμησης σε 3 οικόπεδα  χτίζει πάλι 240 τ.μ. στο καθένα

Χάρτης