Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων: Σολομωνίδης Νικόλαος

  Το μεσιτικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκτίμηση του ακινήτου σας με τρόπο που να διασφαλίζει τη σωστή προώθηση του ακινήτου σας. Η σωστή τιμή είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του ακινήτου σας, άμεσα και αποτελεσματικά.Το γραφείο μας, έχοντας πλήρη εικόνα της αγοράς ακινήτου –που συνεχώς μεταβάλλεται-αλλά και τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να γίνει μια αντικειμενική και αξιόπιστη εκτίμηση του ακινήτου σας, αναλαμβάνει να εκτιμήσει κάθε ακίνητο.   

   Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή/τετραγωνικό μέτρο στη περιοχή, την ηλικία του ακινήτου, αλλά και συγκριτικά πλεονεκτήματα –μειονεκτήματα του ακινήτου, όπως τον όροφο, το είδος της θέρμανσης, την ύπαρξη parking ή αποθήκης, την πιθανή θέα και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την εικόνα του ακινήτου συνολικά, αναλαμβάνουμε την εκτίμηση του ακινήτου σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς με τα απαραίτητα έγγραφα και θα ικανοποιήσουμε άμεσα κάθε αίτημα σας για εκτίμηση ακίνητου.   

   Στο γραφείο μας ο Νίκος Σολομωνίδης κάνει εκτιμήσεις νόμιμα σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία για κάθε δικαστική και όποια άλλη χρήση, ύστερα από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της National Association of REALTORS και του Center for Specialized REALTORS Education "BPOs.