Τριάρια

Ενοικίαση
Τριάρια
330€
Δεξαμενής  τριάρι 84τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
89.000€
Μοσχοπόλεως τριάρι 89τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
68.000€
 Μιχαηλίδη –γήπεδο τριάρι 73 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
115.000€
Σταδίου -κέντρο-γήπεδο  τριάρι 78τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
80.000€
Αλεξάνδρου Πάλλη  τριάρι 2ου ορόφου
Πώληση
Τριάρια
62€
 Πατατούκου – τέρμα Βηλαρά,  τριάρι 65 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
95.000€
Αμπελόκηποι τριάρι 82 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
60.000€
Κρανούλα ημιτελής οικοδομή στα τούβλα 134 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
95.000€
Σουλίου τριάρι 85 τ.μ., ανακαινισμένο
Πώληση
Τριάρια
65.000€
Νεοχωρόπουλο τριάρι ημιτελές 68 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
105.000€
Κάθετη στη Σουλίου τριάρι 93 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
148.000€
Κουγκίου τριάρι 120 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
55.000€
Μεγάλου Αλεξάνδρου τριάρι διαμέρισμα 68 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
90.000€
Καραβατιά τριάρι διαμέρισμα 79 τ.μ.
Τριάρια
49.000€
Τζαμί τριάρι 82 τ.μ.
Τριάρια
38.000€
Τζαμί τριάρι 63 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
95.000€
Σουλίου τριάρι 85 τ.μ.
Τριάρια
220€
Φώτου Τζαβέλλα ισόγειο τριάρι 60 τ.μ.
Πώληση
Τριάρια
65.000€
Πλάτανος διαμέρισμα τριάρι 60 τ.μ