Αρχ. Μακαρίου κατάστημα 87 τ.μ. .

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Περιγραφή Ακινήτου

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατάστημα 87 τ.μ. 

Ενεργειακή Κλάση : Δ

Χάρτης